ข่าวประชาสัมพันธ์    


 วิธีแก้ไขปัญหาใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (กรณีเครื่องติดไวรัส)
 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส <<ที่นี่>> หรือ <<จาก Kaspersky>>

2. กดเปิดโปรแกรมตรวจสอบไวรัสที่ดาวน์โหลดมา

3. กดปุ่ม Accept และรอโปรแกรมโหลดหน้าจอขึ้นมาดังรูป

4. กดปุ่ม Start Scan

5. เมื่อโปรแกรมตรวจสอบไวรัสเรียบร้อย และหากตรวจพบไวรัส จะปรากฎหน้าจอดังรูป

หมายเหตุ : กรณีที่โปรแกรมให้เลือก Action แนะนำให้เลือก Delete หรือ Cure แล้วแต่กรณี จากนั้นกดที่ปุ่ม Continue โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างดังรูป

จากนั้นให้กดปุ่ม "Disinfect and restart the computer"

6. เมื่อโปรแกรมดำเนินการปัญหาไวรัสเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมตรวจสอบไวรัสจะดำเนินการตรวจสอบไวรัสอีกครั้ง ให้ผู้ใช้งานดำเนินการตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ reboot ใหม่

7. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ reboot แล้วจะเปิดโปรแกรมตรวจสอบไวรัสใหม่อีกครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบหาไวรัสทั้งหมดในเครื่อง ในกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 40 - 90 นาที แล้วแต่จำนวนข้อมูลในเครื่อง (ถ้ามีข้อมูลในเครื่องมาก จะใช้เวลานานขึ้น) หากตรวพบไวรัสจะมีหน้าจอเหมือนกับขั้นตอนที่ 5 เมื่อกด Continue แล้วก็จะเสร็จสิ้นการตรวจสอบไวรัส

 

กรณีที่ขึ้นหน้าต่างดังรูป ให้กดปุ่ม RunCredit :: Kaspersky Virus Removal Tool