ข่าวประชาสัมพันธ์    
สาระ HR
 

 

- เตรียมพร้อมยื่นขอชำนาญการกันหรือยัง 

- 8 สิ่งควรรู้ก่อนไม่ได้ค่าจ้าง 

สิทธิการลาของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 

ขั้นตอนการตรวจสอบวันลาของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 

ขั้นตอนการบันทึกผลตรวจ ATK และ ข้อมูลการฉีควัคซีน 

- แนวปฏิบัติการเข้าอบรม-สัมมนาสำหรับบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 

- แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาเมื่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือติดเชื้อโควิด 19 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 08 เม.ย. 65


Credit :: งานอำนวยการ