ทบทวนโครงสร้างภารกิจ ระบบงาน และกระบวนงาน ครั้งที่ 1/2563

         เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา กองบริหารทั่วไป ทบทวนโครงสร้างภารกิจ ระบบงาน และกระบวนงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ) เป็นวิทยากรในการ Work Shop ครั้งนี้

0001 0002 0003 0004 0005 0006
0007 0009 0010 0011 0012 0013
0014 0015 0016 0017 0018 0019
0020 0021 0022 0023 0025 0026