ทบทวนโครงสร้างภารกิจระบบงาน และกระบวนงาน ครั้งที่ 1/2563

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา กองบริหารวิชาการและนิสิต ทบทวนโครงสร้างภารกิจ ระบบงาน และกระบวนงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ เป็นวิทยากรในการ Work Shop ครั้งนี้

360479 360480 360481 360482 360484 360485
360486 360489 360490 360491 360492 360493