ครบรอบวันสถาปนาของสำนักหอสมุด กำแพงแสน

         ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด กำแพงแสน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาของสำนักหอสมุด กำแพงแสน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

S  4530181 S  4530183