ร่วมวิเคราะห์กระบวนการ (Work Process) กองบริหารทั่วไป

          เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้อง 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม โดยมีรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและผู้แทนบุคลากรในสังกัดแต่ละงาน ของกองบริหารทั่วไป ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการ (Work Process) ของแต่ละงาน

398624 398625 398627 398628 398629 398630
398631 398632 398633 398634