ร่วมวิเคราะห์กระบวนการ (Work Process)
กองบริการกลาง

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ณ ห้อง 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม โดยมีรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและผู้แทนบุคลากรในสังกัดแต่ละงาน ของกองบริการกลาง ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการ (Work Process) ของแต่ละงาน

398598 398599 398600 398601 398602 398604