ข่าวประชาสัมพันธ์    
ขั้นตอนการยื่นขอตำแหน่งระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
 

ขั้นตอนการยื่นขอตำแหน่งระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน เอกสารดังแนบ

แบบฟอร์มการขอชำนาญงาน/ชำนาญการ เอกสารดังแนบ


Credit :: งานอำนวยการ