สำรวจพื้นที่อาคารเพื่อวางแผนการปรับปรุงอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ และอาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 ทีมงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกับทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา สำรวจพื้นที่อาคารเพื่อวางแผนการปรับปรุงอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ และอาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

IMG 8337 IMG 8338 IMG 8341 IMG 8343 IMG 8345 IMG 8346