ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ภายในอาคาร

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานสวนภูมิทัศน์ สังกัดงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองบริการกลาง ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ภายในอาคาร 8 หอพักนิสิต

22212 22214 22211 22215 22216 22201
22213 22217 22210 22207 22203 22202
22204