สนง.วิทยาเขตศรีราชา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมงานวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติครบรอบ 15 ปี

Start slideshow
               ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาร่วมแสดงความยินดีและร่วมงานวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติครบรอบ 15 ปี