สนง.วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลคุณภาพ ด้านพัฒนาการบริการระดับดีเยี่ยม

Start slideshow
                เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลคุณภาพ ด้านพัฒนาการบริการระดับดีเยี่ยม เรื่องระบบขอเอกสารทางการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลผ่าน QR Code ออนไลน์ ณ ห้องสุธรรม อารีกุล