สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาดำเนินการตรวจ ATK นิสิตที่พักอาศัยหอพัก

Start slideshow
                เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาดำเนินการตรวจ ATK นิสิตที่พักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยทุกคน ก่อนเข้าหอพักหลังวันหยุดปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของนิสิตที่พักอาศัยภายในหอพัก