ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และทำความสะอาดอาคาร

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กลุ่มงานสวนภูมิทัศน์ สังกัดงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์และทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง