สนง.วิทยาเขตศรีราชา ร่วมหารือกับเทศบาลแหลมฉบัง เพื่อแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำฝน

Start slideshow
                เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานงานวิทยาเขตศรีราชา พร้อมผู้อำนวยการกองบริการกลาง และหัวหน้างานอาคารฯ ลงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมหารือกับผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังในการแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำฝนที่ไหลลงไปในพื้นที่