สนง.วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับทีมงานของเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันแก้ไขปัญหาทางน้ำฝนที่ไหลลงไปในพื้นที่
Start slideshow
                เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับทีมงานของเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันแก้ไขปัญหาทางน้ำฝนที่ไหลลงไปในพื้นที่ทางฝั่งเทศบาล โดยการปิดกั้นกระสอบทรายบริเวณรางระบายน้ำที่ระบายออกไปยังพื้นที่ทางฝั่งเทศบาล