สนง.วิทยาเขตศรีราชา ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด
เกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานทดแทน

Start slideshow
                เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา พร้อมผู้อำนวยการกองบริการกลาง หัวหน้างานอาคารฯและทีมงาน ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด เกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานทดแทนภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา