ดำเนินการปรับปรุง และทาสีช่องการจราจร

Start slideshow
                ในเดือนมิถุนายน 2565 ทีมงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการทาสี ตีเส้นงานจราจร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565