ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน และพื้นที่สำหรับงานด้านการวิจัยเทคโนโลยี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตศรีราชา

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการกองบริการกลาง พร้อมด้วยหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และทีมงาน ร่วมสำรวจพื้นที่กับ อาจารย์เมธี จันทโรปกรณ์ หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณสวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน และพื้นที่สำหรับงานด้านการวิจัยเทคโนโลยี ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขตศรีราชา