กระทู้ :  สอบถามค่ะ
สอบถามค่ะ 29/5/2560
Dutsadee
ไม่ทราบว่าถ้าข้อมูลประวัตินิสิตไม่ถูกต้อง จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่คะ ดิฉันเป็นนิสิตชั้นปี4 ด้วยค่ะ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตอบกระทู้

สอบถามค่ะ 
oasjkr
ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแนบหลักฐานเอกสารที่ถูกต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำมายื่นที่เคาน์เตอร์บริการงานบริการการศึกษา ชั้นล่าง อาคาร 1 ครับ