กระทู้ :  สอบถามเรื่องการลงทะเบียน
สอบถามเรื่องการลงทะเบียน 27/12/2560
RRR
มีการเปิดลงทะเบียนเรียนวิชา Man and society ใน R07(1) ถ้าหากว่าจะไม่ลงเรียนวิชานี้ในเทอมนี้แต่จะไปลงเทอมหน้า แล้วถ้าหากเทอมหน้าไม่เปิดให้รหัส R07(2) จะต้องทำยังไงคะ ขอบคุณค่ะ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตอบกระทู้

สอบถามเรื่องการลงทะเบียน 
oasjkr
ให้นิสิตเขียนคำร้องขอลงทะเบียนผ่านคณะต้นสังกัดรายวิชาที่เปิด ซึ่งต้องได้รับอนุมัติโดยอาจารย์ประจำวิชาและคณบดีก่อนครับ