กระทู้ :  การขอทรานสคริปฉบับภาษาไทย
การขอทรานสคริปฉบับภาษาไทย 19/5/2561
สิทธิชัย
1.ผมอยากสอบถามการขอทรานสคริปเป็นภาษาไทยจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ(ผมจบการศึกษาเมื่อปี 52)ครับ 2.ให้ผู้อื่นดำเนินการให้ได้หรือไม่ครับ กรณีอยู่ไกล
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตอบกระทู้

การขอทรานสคริปฉบับภาษาไทย 
oasjkr
การขอทรานสคริบภาษาไทย สามารถขอออนไลน์ได้ กรณีนิสิตที่จบไปแล้วหรือให้ผู้อื่นมาขอก็ได้แต่ต้องมีรูปมาด้วยและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนครับ