กระทู้ :  สอบถามการขอคืนสภาพนิสิต
สอบถามการขอคืนสภาพนิสิต 24/5/2561
กนกวรรณ
การขอคืนสภาพนิสิตใช้เวลาดำเนินการกี่วันคะ พอดีทำการยื่นเรื่องไปเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม แต่สถานะในระบบก็ยังคงเป็นขอรักษาสภาพนิสิต จึงอยากทราบเวลาในการดำเนินการ เพราะใกล้ถึงวันลงทะเบียนแล้ว ขอบคุณมากค่ะ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตอบกระทู้

สอบถามการขอคืนสภาพนิสิต 
oasjkr
คณะจะส่งคำร้องคืนสภาพให้งานบริการการศึกษาอาคาร 1 ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากปัจจุบันข้อมูลยังไม่เปลี่ยนแปลงให้ติดต่องานบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบนะครับ