กระทู้ :  มอบตัวนิสิตใหม่
มอบตัวนิสิตใหม่ 24/7/2561
ชาญชัย
หากเราไม่สามารถมามอบตัวได้ทันตามกำหนดเวลา เราจะสามารถมามอบตัวภายหลัง หรือทำอย่างไรเพื่อรักษาสิตในการเป็นนิตสิตได้อีกไมครับ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตอบกระทู้

มอบตัวนิสิตใหม่ 
oasjkr
ควรมามอบตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ก.ค. 61 กรณีมีความจำเป็นที่เป็นเหตุสุดวิสัย เช่นเจ็บป่วยต้องรักษาตัว ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาล่วงหน้าครับ