กระทู้ :  ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 31/7/2561
TK
หากประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะสามารถติดต่อเพื่อรับปริญญาได้ที่ไหนครับ กรณีพิธีพระราชทานผ่านมาแล้วครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตอบกระทู้

ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
oasjkr
กรณีไม่ได้ขึ้นรับพระราชทานปริญญา ให้ติดต่อรับที่งานบริการศึกษา ช่องบริการที่ 2 วิทยาเขตศรีราชา หลังจากพิธีแล้วเสร็จไปแล้ว 2 เดือนครับ