ข่าวประชาสัมพันธ์    


 นโยบายการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

 Credit :: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Link ::